• Avrupa Standartlarında Hidrolik – Pnömatik Montaj ve Bakım Hizmeti

İSG POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 45001:2018 standardı gereği kalite politikamız;

 • Firmamızın her seviyesindeki çalışanlarıyla sağlık ve emniyet sorumlu olmak
 • Tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve belirlenen riskleri azaltmayı ve tehlikleri ortadan kaldırmayı sağlamak
 • Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak
 • Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak
 • Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak
 • Çevresel etkileri en düşük seviyeye indirmek amacıyla hem kendisinin hem de tedarikçilerin malzeme tedarik, kullanım ve atık süreçlerini yaşam döngüsü anlayışına uygun olarak değerlendirmesini sağlamak,
 • İlgili tarafların beklentilerinin dikkate alınması için beklenti ve şikâyet mekanizmasını uygulamak,
 • Sürdürülebilirliği desteklemek için enerji ve doğal kaynak tüketimini en aza indirerek kirliliği önlemek ve karbon ayak izini azaltarak, çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirilmesini sağlamak
 • İSG kapsamında yasal şartlara ve ilgili diğer şartlara uymak
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak
 • Firmamızın bağlamına ve İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uygun olarak işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlamak

için yönetim olarak gerekli tüm çalışmaları yapmak ve çalışanlarımızı desteklemeyi taahhüt ederiz.